Kerken in Steenwijk

Clemenskerk_Kerkstraat_22_Steenwijk

Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk

Kerkstraat 22 8331JC Steenwijk Kerk en kerkonderdeel oorspr. vanaf ca. 1000 huidige vorm: 1409-ca. 1500 (in fasen) herst. in 1604, 1914 en 1930-\’32 1974-\’81 (rest.) 1409 oorspr. vanaf ca. 1000 huidige vorm: 1409-ca. 1500 (in fasen) herst. in 1604, 1914 en 1930-\’32 1974-\’81 (rest.) H.J. Meijerink (1974-\’81) Meijerink HJ 1981 H.J. Meijerink (1974-\’81) Rijksmonument nummer: 34576 Toren van de Grote of St. Clemenskerk. De hoge spits is een repliek uit 1913-1915 van de in de Spaanse tijd verwoeste. In de toren een mechanisch torenuurwerk, dat buiten bedrijf is gesteld, gemaakt door Melstert van der Meer uit Krommenie gemaakt in 1746. Klokkenstoel met gelui van zes klokken, waarvan één van F. Butgen, 1604, diam. 140,7 cm., één van F. Simon, 1638, diam. 90,5 cm. en vier moderne klokken. In de hal staat opgesteld een beschadigde klok van F. Simon, 1638, diam. 51 cm. De klok zou in de Kleine Kerk gehangen hebben. In een steunbeer van de kerk bevond zich een stenen zonnewijzer, die erg verweerd was. Bij de restauratie in 1980 is een geheel nieuwe plaat aangebracht. Rijksmonument nummer: 34577 Grote of St. Clemenskerk. Ruime laatgotische driebeukige hallenkerk waarvan de bouwgeschiedenis zich schijnt uit te strekken van omstreeks 1400 tot in de 16e eeuw. De kerk bezit: eiken koorhek XVII, eiken banken, negen koperen kronen. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. in 1861 gemaakt door P. van Oeckelen.
Onze Lieve Vrouwenkerk Steenwijk op Mooi Steenwijkerland

Kleine of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Steenwijk

Vrouwenstraat 5 8331HX Steenwijk Kerk en kerkonderdeel oorspr. vanaf 1296 huidige vorm: 1477 (herb. of verb.) 1850-1900 (uitbr. toren) 1951-\’59 (rest.) 1477 oorspr. vanaf 1296 huidige vorm: 1477 (herb. of verb.) 1850-1900 (uitbr. toren) 1951-\’59 (rest.) Rijksmonument nummer: 34599 Kleine of L.Vrouwekerk. Laatgotisch gebouw, in 1477 herbouwd. Mid- denschip met lagere zijbeuken onder een dak. Enkelvoudig koor. De kerk bezit een eiken preekstoel, hek en banken XVIId. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1860 gemaakt door P. van Oeckelen. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van G. van Wou, diam. 81 cm. en één van F. Simon, 1695, diam. 59 cm.
Doopsgezinde Kerk Steenwijk op Mooi Steenwijkerland

Doopsgezinde kerk in Steenwijk

Onnastraat 12 8331HM Steenwijk Kerk en kerkonderdeel 1828 1981 (rest.) Rijksmonument nummer: 34592 Sobere, vroeg 19e eeuwse Doopsgezinde Vermaning (datumsteen 28 junij 1828), op rechthoekige plattegrond. Het gebouw dat aan de voorgevel gotiserende elementen vertoont, is opgetrokken uit baksteen; alleen de voorgevel is van een blokvormige bepleistering voorzien. De brede puntgevel wordt aan beide zijden beëindigd door hoekpilasters met profilering. In het gevelvlak twee blindnissen met driepasmotief en breed rondboogvensters met houten tracering, welk laatste type venster ook is toegepast in de zijgevels. Vooruitstekend gepleisterd ingangsportaal met hoekpilasters met verzonken velden en bekroningen; de ingang is gevat binnen boog met driepasmotief. Eenvoudig geprofileerde goot; staafankers. Voorts twee stenen met opschrift, respectievelijk: DEERSTESTEENGELEGD DOOR CHOVENSGREVE 28 JUNIJ 1828 en: IMMANUEL Ao 1630 Inwendig enig 19e eeuws meubilair bestaande uit banken, preekstoel en orgeltje op galerij. Het terrein wordt begrensd door een eenvoudig ijzeren hek met bekroning van even geprofileerde punten en franse lelies. De orgelkas is gebouwd ca. 1735. Het bijbehorende instrument werd overgeplaatst naar de Geref. Kerk te Winsum (Fr.) toen Bakker en Timmenga in 1896 een nieuw eenklaviers orgel in het oudere kastje plaatsten.
Pastorie Doopsgezinde Kerk Steenwijk op Mooi Steenwijkerland

Doopsgezinde kerk, pastorie in Steenwijk

Onnastraat 12 8331HM Steenwijk Kerkelijke dienstwoning 1860 Rijksmonument nummer: 508620 Inleiding Het van omstreeks 1875 daterende herenhuis is gebouwd als pastorie bij de ernaast staande, uit 1828 daterende Doopsgezinde kerk (RM nummer 34592). Het huis, dat een gave 19e eeuwse voorgevel bezit, onderscheidt zich qua vormgeving en detaillering in niets van de in die periode gangbare eclectische woonhuisarchitectuur. Omschrijving De pastorie heeft een vier-assige voorgevel met luiken in de gepleisterde plint en een verdieping onder met Hollandse pannen gedekt samengesteld schilddak. De originele zesruits schuifvensters en de vleugeldeur met hardstenen drempel, stolpnaald en bovenlicht met middenstijl zijn licht getoogd en voorzien van profiellijsten met afgeronde bovenhoeken en lekdorpels met kleine hoekconsoles. De gevel wordt beëindigd door een gepleisterd entablement met ver uitkragende, geprofileerde houten kroonlijst. De rechter zijgevel heeft rechtgesloten vensters en een deur met bovenlicht, alsmede staafankers ter hoogte van de balklaag. De gevel is op de parterre gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Het huis is door middel van een dito gepleisterd tussenlid met plat dak verbonden met de vermaning. In de gepleisterde achtergevel een uit de jaren dertig daterende stalen deur- en vensterpartij, alsmede een originele houten deur met roedenverdeling in het bovenlicht. Het interieur is nog voor een deel in oorspronkelijke staat. In de gang bevindt zich een originele tochtdeur met gefacetteerd glas binnen een roedenverdeling. De voorste ruimte rechts van de entree is tevens toegankelijk via de deur in de zijgevel. Deze en de daarachter liggende ruimte werden oorspronkelijk gebruikt als portaal en vergaderruimte voor de kerkeraad. Waardering De pastorie is een mooi en vrij gaaf voorbeeld van karakteristieke, representatieve woonhuisarchitectuur in een sobere eclectische bouwstijl, waardoor het beeldbepalende pand van architectuur-historisch belang is. Vanwege de oorspronkelijke functie is het cultuur-historisch van belang en door de situering in een vrijwel gesloten gevelwand in de oude binnenstad is het bovendien stedebouwkundig van betekenis.
R.K. Sint Clemenskerk Steenwijk op Mooi Steenwijkerland

R-K Sint-Clemenskerk in Steenwijk

Molenstraat 23 8331HP Steenwijk Kerk en kerkonderdeel 1882-\’83 1883 1882-\’83 A. Tepe Tepe 1883 A. Tepe Rijksmonument nummer: 508643 Inleiding De R.K. kerk Sint Clemens is in de jaren 1882-1883 gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe, destijds één van de bekendste in de stijl van de neo-gotiek bouwende Nederlandse bouwmeesters. De op 14 juni 1883 geconsacreerde kerk verving de in 1802 aan de Markt gebouwde en in 1882 afgebroken schuurkerk. Links naast de kerk stond tot in de jaren ’70 een bijbehorende pastorie. Het electronische orgel komt niet voor bescherming van Rijkswege in aanmerking. Omschrijving De driebeukige kerk is van het type pseudo-basiliek en gebouwd in de stijl van de destijds voor r.k kerken gangbare neo-gotiek. Hij heeft een met leien gedekt (maasdekking) zadeldak met vijfzijdige koorkap op het middenschip. De zijbeuken zijn voorzien van lessenaardaken. Het vooraanzicht van de kerk wordt gedomineerd door de drie geledingen tellende klokketoren met ingesnoerde octogonale spits en vijfzijdig traptorentje met pironbekroning aan de rechter zijde. In de voorgevel van de toren bevindt zich een dubbele deur onder een groot spitsboogvenster met traceringen van baksteen en van 1952 daterend gebrandschilderd glas-in-lood uit het atelier van G.B. Holst N.V. De tweede en de derde geleding tellen aan elke zijde vier smalle, blinde lancetvensters. Op de klokkenzolder zijn de twee middelste voorzien van galmgaten. De torenhoeken zijn verstevigd door middel van lage, overhoekse steunberen. Links tegen de toren staat een vijfzijdig doopkapelletje met glas-in-lood spitsboogvensters tussen steunberen. De vier traveeën diepe zijbeuken bezitten tussen gelede steunberen geplaatste glas-in-lood vensters die zijn ingevuld met bloemen- en plantenmotieven en bakstenen traceringen. Aan de rechter zijgevel staat een eenvoudig uitbouwtje (biechtstoel) onder plat dak. Tegen de linker zijgevel en de uitgebouwde sacristie staat een detonerende toevoeging van recente datum. Het vijfzijdige koor met dakkapellletjes en smeedijzeren nokversiering is voorzien van spitsboogvensters met gebrandschilderderde glas-in-lood ramen, die zijn ontworpen door Henri Liesker en uitgevoerd door Alex Luigjes. Het interieur van de kerk met vloeren van granito is nog in oorspronkelijke staat. Het ingangsportaal onder de toren heeft een verlaagd plafond, een mozaïek van Sint Clemens in de vloer en een deur die leidt naar de trap-toren met wenteltrap. Deze komt uit op de tweede torengeleding die toegang geeft naar de ruimte tussen de gewel-ven en de kap die een eenvoudige, uit Duitse spanten samengestelde kapconstructie heeft. Het torenportaal leidt via een beslagen dubbele deur, met aan weerszijden een waterbekken en erboven een beeld van St. Clemens op een smeedijzeren schoor, naar de driebeukige gebedsruimte met boven het portaal een open gaanderij met kruisgewelf. In de gewelfsleutel hiervan is een driepas met Davidsster verwerkt. De ribben steunen even-als die van het middenschip en de zijbeuken op kraagstukken. De muren van de driebeukige kerkruimte zijn gepleisterd. Het hoger opgaande middenschip met kruisgewelven steunt op twee reeksen ronde zuilen en halfzuilen (aan de kopse zijden van het schip) met geprofileerde bases en kapitelen. De kapitelen, kraagstukken en gewelfsleutels van zuilen en gewelven zijn beschilderd met decoratieve patronen. De vensters zijn voorzien van afzaten die met elkaar zijn verbonden door een profiellijst met daaronder een fries van met een sjabloon aangebrachte motieven, die ook onder de balustrade van de gaanderij doorlopen. Het koor met straalgewelf wordt door middel van een grote spitsboog met beschilderde binnenzijde en houten crucifix gescheiden van het middenschip. De inventaris van de kerk bestaat uit twee brede rijen houten banken met snijwerk in het middenschip, een smalle rij banken in de zijbeuken, een geschilderde kruisweg aan de muren en beeldhouwwerk, waaronder een uit de bouwtijd daterend, uit hout gesneden “laatste avondmaal” in hoog reliëf. In het koor met hogere vloer staat een altaar met een blad van marmer op twee ronde zuilen
   
Schermafbeelding 2013-10-03 om 14.43.54
Delen !

Luxe Steigerhouten Meubels

Feel Good ! al vanaf € 1,95

Weleda Mama behandeling

Weleda producten tegen bodemprijzen

Wat wordt het weer ?

Weersverwachting
Steenwijkerland
Meer weer in Steenwijkerland

Verkeers Informatie:

Website Formulieren: