Maandelijks archief: februari 2014

Meer dan 20% van de winkelpanden in Nederland staat leeg.

Dat dit desastreuze gevolgen heeft voor de aantrekkelijkheid van de winkelcentra staat buiten kijf.

Wat hier nu aan te doen ?

Detailhandel Nederland, in samenwerking met diverse brancheorganisaties, heeft aan de bel getrokken bij het Ministerie van Economische Zaken.

Lees verder

Zij vindt dat een daadkrachtige aanpak deel uit moet maken van de coalitie akkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen.

Leegstand wordt namelijk niet enkel veroorzaakt door de “economische crisis”, doch veelal is dit een complexer probleem.

Onroerend goed eigenaren en exploitanten die de vierkante meterprijs te hoog houden, overheden die niet of slecht meewerken aan plannen en vergunningen en ook ondernemersverenigingen die uit “angst” om omzet te verliezen grotere winkelketens proberen te weren.

Dit alles leidt tot een verdere verschraling van het winkelaanbod in voornamelijk de dorpscentra en binnensteden.

Om dit tij te keren zullen gemeentelijke overheden met alle betrokken partijen om de tafel moeten gaan zitten en daadkrachtig optreden.

Delen !

GR2014 … dolende in een woestijn ?!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. 

Als burger is het uitermate belangrijk je stem te laten horen.

Het idee achter een gemeenteraad is namelijk dat daar díe mensen zitten die jou vertegenwoordigen, die jouw wensen en gedachten kunnen uitdragen en verdedigen.

Als inwoner van een gemeente heb je zo je bedenkingen over hoe bepaalde zaken (beter) aangepakt kunnen worden en wat jij belangrijk vindt dat er de komende jaren wel of niet gaat gebeuren. Het is tenslotte “jouw” gemeente en al die ambtenaren werken – indirect –  voor jou, worden door jou betaald.

Lees verder

Daarom wil jij dan ook, voordat je jouw kostbare stem aan een partij of persoon geeft, wel eens goed weten wat die partij of persoon wil gaan doen.

Waar staat hij of zij voor ?

Wat zijn de concrete gedachten over concrete zaken in jouw gemeente en, misschien wel het belangrijkste, hoe wil hij of zij dit gaan bereiken ?

Allemaal belangrijke vragen waar je een duidelijk en helder antwoord op wilt hebben.

Zo eenvoudig ligt dat niet !

Waar haal je die informatie vandaan ?

Moet je nu werkelijk alle partij programma’s gaan doorspitten, net als bij het aangaan van een nieuwe ziektekostenverzekering hele overzichten gaan zitten maken ?

Veel van de inwoners haken nu al af.

Het is geen wonder dat de politek zo ver van de gemiddelde “burger” af staat.

Op de website van de gemeente vind je een doorlink naar een externe website, met de vermelding dat je op deze website “alle informatie” kunt vinden omtrent de gemeenteraadsverkiezingen.

Goed, maar eens een poging wagen.

Ik kom nu op een commerciële website, waar alle partijen en individuele kandidaten vermeld staan.

Een duidelijk overzicht van bijvoorbeeld speerpunten of partijprogramma’s is hier echter niet te vinden, wel mogen alle kandidaten een paar regeltjes schrijven.

De één schrijft een paar “speerpuntjes”, de ander een heel verhaal. Enige onderlinge samenhang tussen de verschillende kandidaten per partij is soms ver te zoeken.

Het blijft derhalve een doolhof van verkiezingsleuzen, slogans en soms nogal populistische kretologie.

Een ultieme poging dan maar alle individuele schrijverijtjes in een spreadsheet te zetten, teneinde een inzicht te kunnen krijgen, strand al gauw in een overheersend gevoel van tijdsverspilling.

Aan een belangrijk item, zoals bijvoorbeeld “voor” of “tegen” de komst van een Hypermarkt, wil geen enkele partij de vingers branden. Hier wordt eenvoudigweg niet over gerept. (Of voor mij onvindbaar ?)

Jammer, ook hier kom ik dus niet veel verder mee.

Waar baseer ik mijn keuze dan op ?  

  • - De mooie blauwe ogen van een kandidaat ?
  • - Uitspraken zoals  “ik ben voor minder regels” – “uitgaven van de overheid moeten in balans zijn” – “goed openbaar vervoer” – “meer werk” – ……….. ?
  • - Kretologie ? (“saamhorigheid” – “leefbaarheid” – “participatie”)

Zonder aan dit soort uitspraken een daadkrachtige invulling te geven (hoe? waar? wanneer? enzovoort) blijven het slechts holle verkiezingsfrasen.

Moet ik nu toch werkelijk alle partijprogramma’s gaan doorlezen, alle nieuwsmedia binnenstebuiten keren, interviews op het lokale radiostation gaan volgen in de hoop dat daar nu net díe juiste vraag wordt gesteld die mij zo bezighoudt ?

Ik denk dat ik maar gewoon weer aan het werk ga en de verkiezingen maar eens oversla.

Een bijdrage van: Roderick B. Swanensang.

 

Luxe Steigerhouten Meubels

Feel Good ! al vanaf € 1,95

Weleda Mama behandeling

Weleda producten tegen bodemprijzen

Wat wordt het weer ?

Weersverwachting
Steenwijkerland
Meer weer in Steenwijkerland

Verkeers Informatie:

Website Formulieren: