Maandelijks archief: januari 2014

Een korte historie:

Na maanden voorbereiding heeft in juni 2013 de lancering van de website www.MooiSteenwijkerland.nl plaatsgevonden.

Gelijktijdig is het Facebook account opgestart.
Vanaf eind september is hier een Twitter account bijgekomen.

Het kloppend hart van de website is het ongekend complete Adressen Register.

Als tweede belangrijke speerpunt staat de Aktiviteiten Kalender centraal.

De allereerste doelstelling was een centrale website (startpagina) te ontwikkelen voor iedereen met belangen in de gemeente Steenwijkerland.

Dit zijn dus de inwoners, de ondernemers en de bezoekers.

Lees verder

 

 

Adressen Register

Uniek is het zeer complete “Adressen Register” (op dit moment bijna 3400 vermeldingen).

Geen enkele bron op internet beschikt over een dermate compleet en uitgebreid adressen register !

Teneinde dit register compleet te krijgen én te houden is een gratis vermelding cruciaal !

Elke maatschappelijke instelling, onderneming, belangenorganisatie, vereniging, stichting of maatschappelijke dienstverlening dient hierin vermeld te worden en ergo; gevonden te worden.

Het knelpunt hierbij is het werkelijk up-to-date houden van de data.

Hierom is (en wordt) dan ook de hulp ingeroepen van iedereen in de gemeente Steenwijkerland.

Als wij allemaal ons steentje bijdragen, hebben wij daar met zijn allen enorm profijt van.

Naast de gratis “naw” (naam, adres, woonplaats) gegevens, staan hier een telefoonnummer en een eventueel website adres standaard en kosteloos bij vermeld.

Hiernaast worden alle vermeldingen zo uitgebreid mogelijk “getagged” (van labels voorzien), waardoor een ieder zeer snel een compleet overzicht kan oproepen van diensten, producten of activiteiten.
Deze “tagging” dient zo fijnmazig mogelijk te zijn. Een enorme klus !

Ook hierbij is de hulp van alle betrokken partijen van groot belang. Samen weten wij meer.

Om deze hulp van alle inwoners en ondernemers te krijgen is het dus van groot belang dat iedereen op de hoogte is van het bestaan en het belang van de website.
Dit vergt een grote promotiecampagne.

 

Aktiviteiten Kalender

De “Aktiviteiten Kalender” is een tweede belangrijke pijler.

Hierop dienen alle evenementen en activiteiten vermeld te staan, welke van belang zijn voor alle inwoners.

Bij elk evenement of activiteit wordt gepoogd een directe link te geven naar de betreffende websites, facebook pagina’s e.d., waar men uitgebreide informatie kan aantreffen van en over de organiserende partij.

De evenementen en activiteiten worden hiernaast eveneens van een “label” voorzien, zodat er snel een overzicht is te verkrijgen van het soort evenement of de doelgroep.

Ook hier zijn wij sterk afhankelijk van de inbreng van derden.

Tot en met 31 december 2013 hebben wij ieder evenement gratis geplaatst, zowel commerciële als niet-commerciële.

Onze visie voor 2014 is om een duidelijk onderscheid te gaan maken hierin.

Evenementen en activiteiten welke een duidelijk maatschappelijk doel dienen, danwel ten goede komen aan een grote groep belanghebbenden, zullen (als vanouds) gratis worden geplaatst.

Commerciële evenementen, zoals “vrijdag spare-ribs eten”, of activiteiten met een duidelijk winstbejag of promotie, kunnen worden geplaatst tegen een zeer geringe vergoeding.

 

Missie en belang

Er zijn vele (goede) websites binnen de gemeente Steenwijkerland, daar bestaat geen twijfel over.

Veel van deze websites richten zich echter op een specifiek doel of een specifieke doelgroep. Zij behartigen de belangen van (slechts) een deel van de bevolking.
Daar is uiteraard niets mis mee, doch maakt de zoektocht wel groter.

Ons doel is dan ook zeker niet om “de concurrentie” hiermee aan te gaan, integendeel:
ons doel is om elkaar te versterken, duidelijke en overzichtelijke links te geven naar díe informatie die de inwoner, de ondernemer en bezoeker wenst.

De visie en missie van MooiSteenwijkerland is om boven alle partijen te staan, onpartijdige belangenbehartiging van alle inwoners en ondernemers in de gehele gemeente Steenwijkerland.

Onsinziens moet dit leiden tot een daadkrachtige economische impuls.

Immers; wanneer een potentiële klant in één oogopslag een product of dienst lokaal of regionaal weet te vinden, is dit te prefeleren boven het “afstropen van het internet”, hetgeen veelal tot conversie leidt, welke niet ten goede aan de lokale ondernemingen zal komen.

Een duidelijke missie. Tegelijkertijd een moeilijke en uitdagende missie.

Een missie echter, die haalbaar is, doch enkel haalbaar als wij met zijn allen (inwoners en ondernemers) onze schouders eronder zetten en actief gaan meewerken aan het actueel houden van de gegevens.

De economisch aanzuigende werking van veel grote(re) plaatsen in onze regio heeft een negatief effect op de lokale bestedingen in de gemeente Steenwijkerland.
Dit heeft reeds geresulteerd in een grote (winkel)leegstand.
Dit zal enkel toenemen als wij, met z’n allen, niet vroegtijdig het tij keren.

Hier hebben wij steun bij nodig.

Steun in de vorm van publiciteit, steun in de vorm van medewerking van alle betrokken partijen.
Partijen die hier zelf belang bij hebben en dat is eigenlijk iedereen.

MooiSteenwijkerland versterkt de lokale economie door een verbeterde binding met de eigen streek en de ondernemers die hierin een rol spelen.

 

Directe interactie

Een nieuw product (momenteel in ontwikkeling), is de mogelijkheid om direct vanuit het “Adressen Register” prijsaanvragen te doen bij de diverse (hieraan deelnemende) ondernemers.

Bijvoorbeeld:

 • Een op handen zijnde verbouwing: Aannemers, Klus- en Bouwbedrijven.
 • De tuin heeft een flinke beurt nodig: Hoveniers.
 • Het huis kan wel wat schilderwerk gebruiken: Schilderbedrijven.
 • … enzovoort.

De bij deze service aangesloten bedrijven worden met name genoemd en ontvangen de prijs- of informatieaanvraag rechtstreeks in hun mailbox, waarop zij direct kunnen anticiperen.

Op deze wijze kan de potentiële klant snel en doeltreffend een keuze maken en blijft de eventuele opdracht bij de lokale ondernemers.

 • Ideaal voor de klant: men hoeft maar één offerte aan te vragen en ontvangt een enorme response.
 • Ideaal voor de ondernemer: men wordt niet over het hoofd gezien en kan direct en snel reageren op aangeboden mogelijkheden.

 

Financieel

Het actueel houden van de website en het onder de aandacht brengen bij iedereen (publiek opbouwen, bezoekersaantallen genereren, naamsbekendheid, marketing, enz.), is een dagelijks terugkerende bezigheid, veelal 7 dagen per week.

Hier is enorm veel tijd mee gemoeid. Dat kan en moet sneller door efficientie.

Het technisch goed toegankelijk houden van een website (zwaardere servers, software verbeteringen, e.d.) bij een toenemend bezoekersaantal, evenals de fysieke promotie kost tijd en geld.

Door naast de gratis basis vermelding voor iedereen, de mogelijkheid te geven voor een “Extra+ Vermelding” tegen een zeer laag bedrag, kunnen wij een deel van de gemaakte kosten terugverdienen.
Enkele ondernemingen hebben hier in de afgelopen periode reeds met veel succes voor gekozen (Waarvoor uiteraard onze dank).

Momenteel wordt er belangeloos geacquireerd door vrijwilligers, hetgeen een tijdrovende klus is. Iedere onderneming dient persoonlijk bezocht te worden.

Dit kan en moet sneller en effectiever. Daar hebben wij hulp bij nodig. Uw hulp !

Een “Extra+ Vermelding” wordt voor het eerste jaar aangeboden voor slechts € 15,00 (dat is € 1,25 per maand).

Wij vinden het belangrijk dit tegen een zo laag mogelijke vergoeding te doen; een laagdrempelige mogelijkheid tot promotie van de onderneming, hand-in-hand met de broodnodige informatievoorziening, voor iedereen betaalbaar.

Onze tarieven willen wij ook in de toekomst zo laag mogelijk houden, teneinde een ieder dezelfde kansen te geven, ongeacht de grootte van de onderneming.

Een “Extra+ Vermelding” geeft uitgebreide informatie, inclusief beeldmateriaal en openingstijden van een onderneming.
Daardoor wordt het voor de inwoners transparanter wat een onderneming doet of te bieden heeft.
Hoe vaak komt het voor dat een potentiële klant, wegens gebrek aan informatie, voor een gesloten deur staat, of anderszins teleurgesteld wordt.

Dit komt geheel ten goede aan de volledigheid van de informatie die wij graag op onze website brengen.

Daarnaast zal de consument, door dit heldere beeld, veel meer geneigd zijn van de diensten van de lokale ondernemingen gebruik te maken.

Het is een visitekaartje voor onze gemeente.

 

Veranderingen

Momenteel wordt er veel informatie gegeven op de website, waaronder de weersverwachting, file informatie, lokale en regionale nieuws headlines, enzovoort.

Dit behoort niet tot onze zogenaamde “core-business”.

Hiertoe is, uit louter publicitaire doelstelling, (tijdelijk) voor gekozen.

Er is het afgelopen half jaar breed “geëxperimenteerd” met diverse nieuwe items en services (“Heitje voor een karweitje”, “Vermist, verloren, kwijt”, “Web-In-Web”, enzovoort).

De bedoeling hiervan was om de doorsnee inwoner meer te betrekken bij en de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan deze website. Publiek te kweken.

Er zijn lokale websites en Facebook pagina’s die dit ook doen.
Waarom het wiel een tweede keer uitvinden ?!
Veelal verwijzen wij (door middel van een link) naar deze externe websites.
Hiermee gaan wij in 2014 door en zullen zelfs het aantal doorverwijzingen sterk gaan uitbreiden, hetgeen de helderheid in informatievoorziening ten goede komt.

Wij willen hiernaast in 2014 nog meer gaan samenwerken met diverse partijen die elkaar kunnen aanvullen in de diverse specialisaties en disciplines.

Hierdoor kunnen wij ons optimaal blijven inzetten tot het optimaliseren van onze “core-business” en de uitbreiding van de hieraan verbonden services.

Echter, deze ontwikkeling gaat hand-in-hand met de naamsbekendheid, bezoekersaantallen en bereidheid van inwoners en ondernemers om hun (zeer bescheiden) steentje bij te dragen.

Een website vol met advertentie banners, advertorials en promotionele campagnes is niet wat wij voor ogen hebben.
Zeker niet wanneer dit geen lokale bedrijvigheid stimuleert.

MooiSteenwijkerland is niet meer weg te denken, doch dient wel haar begroting op orde te houden.

 

Wat kunt u als belanghebbende hieraan bijdragen ?

Veel !

Publiciteit:

 • ondernemers-, handels-, winkeliers-, belangenverenigingen (overtuig uw leden van het belang en van actieve deelname en promotie)
 • intergreer ons logo in uw website (laat zien waar wij samen voor staan!)
 • volg en deel ons op sociale media (Facebook en Twitter)
 • leg onze brochure op uw toonbank, kantoor, bar, e.d.

“Extra+ Vermelding”:

 • zoals reeds vermeld kunt u als ondernemer uzelf nog beter profileren en promoten tegen een zeer gering bedrag per jaar.
 • u zorgt hiermee tevens dat uw klant uitgebreide en direct opvraagbare informatie heeft omtrent uw producten, diensten, openingstijden e.d. U maakt uwzelf nog beter vindbaar !
 • zeker belangrijk voor onze “gasten”. Als straks het toeristenseizoen weer flink op gang komt is het natuurlijk geweldig wanneer wij hen deze service kunnen aanbieden.

Actualisering:

Evenementen:

 • organiseert u een evenement of kent u een evenement dat nog niet vermeld staat, geef het direct door. Ook ú wilt graag op de hoogte zijn van wat er te doen en te beleven valt.

Kortom:
Met z’n allen kunnen wij van MooiSteenwijkerland niet alleen iets moois maken, maar kan het onze dagelijkse zoektocht naar informatie veraangenamen.

Én we hebben er uiteindelijk allemaal (financieel) belang bij !

Wij hopen dan ook van harte dat u ons gemeenschappelijk en sociaal-economisch belang wilt ondersteunen.

Hier kunt u onze “Visie en Missie 2014″ in pdf formaat bekijken en downloaden.

Delen !

Luxe Steigerhouten Meubels

Feel Good ! al vanaf € 1,95

Weleda Mama behandeling

Weleda producten tegen bodemprijzen

Wat wordt het weer ?

Weersverwachting
Steenwijkerland
Meer weer in Steenwijkerland

Verkeers Informatie:

Website Formulieren: